Showing 1–12 of 142 results

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Bình nước tương

42.900VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Bình trà 0.5L

198.000VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Bình trà 1,1L +nắp

264.000VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Bình trà jasmine 0,35 L

150.700VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Ca trà 0,36 L

58.300VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Ca trà came 0,4 L

55.000VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Chén cánh hoa 10 cm

25.300VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Chén chấm 9 cm

12.100VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Chén chấm hai ngăn

15.400VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Chén chấm oval 9*6 cm

15.400VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Chén chấm trắng 7 cm

11.000VNÐ

Hàng trắng ngà ( Ly's Horeca)

Chén chấm trắng 9 cm

12.100VNÐ