Showing 109–120 of 133 results

HÀNG MUA THÊM

Thố +nắp 3l Daisy

251.900VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Thố 0,23 L

55.000VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Thố 0,33 L

57.200VNÐ

HÀNG MUA THÊM

Thố 22cm + Nắp

316.800VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Thố 9,7 cm

41.800VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Thố cá nhân 9.7 trắng

57.200VNÐ

HÀNG MUA THÊM

Tô 14cm

55.000VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Tô cao 15 cm trắng

55.000VNÐ
34.100VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Tô cao 20 cm

107.800VNÐ