Showing 13–24 of 133 results

HÀNG MUA THÊM

Chén chấm vuông 7cm

17.600VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Chén cơm 11,2 cm

13.200VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Chén cơm trắng 10,5 cm

23.100VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Chén cơm trắng 11,5 cm

22.000VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Chén đường trắng 0,8 cm+nắp

69.300VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Chén sốt 9 cm

12.100VNÐ
12.100VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Chén sup trắng 10 cm

18.700VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Chén tam giác 10 cm

19.800VNÐ

SẢN PHẨM NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - CÀ PHÊ ( LY'S HORECA)

Chén vuông 12 cm

15.400VNÐ
15.400VNÐ