Tượng Chó Chó Bắc Kinh trắng cỡ 1 (Mã: 00342917)

5.500.000VNÐ

Cỡ 2: Mã hàng: 00342518

Giá bán: 3.300.000