Dĩa trái cây Bắt Chỉ Bạch Kim

    Dĩa Vành Sâu 31 cm (Mã số: 583108043)
    Bộ: Jasmine
    Hoa văn: Bắt Chỉ Bạch Kim

    Từ khóa: