Bộ trà 1.3 L – Hoàng Cung – Hoàng Liên Mã sản phẩm: 01134046003 Thương hiệu: Minh Long I Bộ sưu tập: Hoàng Cung

17.105.000VNÐ

Bộ sản phẩm gồm có:

1 bình trà: 1.3L

6 tách trà

6 dĩa lot tách

1 hũ đường

1 hũ chế sữa

Danh mục: