Bộ: Hoàng cung – Hoàng Liên 1.3L

17.105.000VNÐ

Bộ sản phẩm gồm có:

1 bình trà: 1.3L

6 tách trà

6 dĩa lot tách

1 hũ đường

1 hũ chế sữa