Bộ: Daisy IFP Hồng Đào 11 SP

497.200VNÐ

BỘ SẢN PHẨM GỒM:

Chén cơm : 06 cái
Chén chấm 9cm : 02 cái
Tô trung 20cm : 01 cái
D.sâu 23cm : 01 cái
D.tròn ảo 26cm : 1 cái