Bộ: Daisy IFP Hồng Đào 10 SP

522.500VNÐ

BỘ SẢN PHẨM GỒM:

06 chén cơm

01 dĩa sâu lòng 23cm

02 dĩa ảo 22cm

01 tô trung 20cm