Bộ: Daisy IFP Chỉ Vàng 22 Sản Phẩm

676.500VNÐ

BỘ SẢN PHẨM GỒM:

Chén cơm : 06 cái
lót chén : 06 cái
Chén nước chấm 9cm : 06 cái
Tô trung 20cm : 01 cái
D.sâu 23cm : 01 cái
D.tròn ảo 22cm : 01 cái
D.tròn ảo 26cm : 01 cái