Bộ: Sen Trắng Ngà

Bộ bàn ăn Sen Trắng Ngà
Bộ: Sen
Hoa văn: Trắng Ngà

Danh mục: