Bình hoa Hoa Lan 35cm

1.650.000VNÐ

Tên sản phẩm: Bình hoa Hoa Lan

Bình hoa 36 x 15.5 cm (Mã số: 113570298)
Hoa văn: Hoa Lan

Danh mục: Từ khóa: